• 2021-03-15 ~ 2021-03-20

  TIMTOS 2021

  地點 南港展覽館一館 1F

  攤位 I1015

  查看
 • 2020-09-14 ~ 2020-09-19

  IMTS 2020 美國工具機展本屆停辦

  地點 McCormick Place • 2301 S Lake Shore Dr • Chicago, IL 60616 USA

  攤位

  查看
 • 2020-06-15 ~ 2020-06-15

  TMTS 2020

  地點 TMTS 線上展覽館

  攤位 None

  查看
 • 2019-10-02 ~ 2019-10-05

  AMTS 2019

  地點 臺中國際展覽館

  攤位 B301

  查看
 • 2019-05-17 ~ 2019-05-17

  EMO 2019

  地點 Hannover Exhibition Center

  攤位 Hall 12, Stand No: E77

  查看
 • 2019-04-15 ~ 2019-04-20

  CIMT 2019

  地點 北京中國國際展覽中心(新館)

  攤位 E4-A215

  查看
 • 2019-03-04 ~ 2019-03-09

  眾所矚目全球第三大工具機展 TIMTOS 2019隆重登場

  地點 台北南港展覽館1館

  攤位 I1210

  查看
 • 2018-11-07 ~ 2018-11-11

  2018 台灣國際工具機展

  地點 臺中國際展覽館 & 大台中國際會展中心

  攤位 3C 327

  查看
 • 2018-09-10 ~ 2018-09-15

  IMTS 2018

  地點 McCormick Place • 2301 S Lake Shore Dr • Chicago, IL 60616 USA

  攤位 #338890

  查看
 • 2018-06-26 ~ 2018-06-30

  CIMES 2018

  地點 北京 新中國國際展覽中心

  攤位 W2-A801

  查看
 • 2018-05-23 ~ 2018-05-26

  2018 Metaltech

  地點 馬來西亞 吉隆坡

  攤位 #

  查看
 • 2017-09-18 ~ 2017-09-23

  EMO 2017

  地點 德國漢諾威

  攤位 Hall 12, E63

  查看
 • 2017-05-25 ~ 2017-05-28

  CWMTE 2017

  地點 重慶國際博覽中心

  攤位 N3-333

  查看
 • 2017-04-17 ~ 2017-04-22

  2017 CIMT

  地點 北京-中國國際展覽中心

  攤位 E2-715

  查看